• domov
  • Zanimivosti
  • Zaradi človeka izumrtje grozi milijonu živalskih vrst na svetu

Zaradi človeka izumrtje grozi milijonu živalskih vrst na svetu

V ponedeljek so znanstveniki opozorili javnost, da enemu od osmih milijonov različnih živalskih vrst grozi izumrtje.

Najobsežnejša znanstvena raziskava jasno dokazuje, da je planet že popolnoma opustošen pod rokami človeške vrste, katerega prebivalstvo se vztrajno veča in katerega nenasitno potrošništvo uničuje vso naravo. Na svetu skoraj ni naravnega prostora v katerega že ne bi posegalo človeštvo. Svetovna proizvodnja hrane se je povečala za 300 odstotkov v primerjavi z letom 1970. Zaradi degradacije plodnih tal se je znižala produktivnost površine zemljišč v kmetijstvu za 23 odstotkov. Približno 25% emisij toplogrednih plinov je posledica gnojenja in čiščenja kmetijskih zemljišč.

Krčenje življenjskega prostora, izraba naravnih virov, klimatske spremembe in onesnaževanje so vodilni vzroki za dramatično izgubo vrst in izumrtje grozi več kot 40 odstotkom dvoživk, 10 odstotkom insektov, 33 odstotkom koralnih grebenov in več kot tretjini morskih sesalcev. Od leta 1870 smo izgubili približno polovico vseh koralnih grebenov. Te podatke je sporočil odbor združenih narodov IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), katerega poročilo je bilo napisano s strani 145 strokovnjakov iz 50 različnih držav. Predsednik odbora IPBES Robert Watson je za CNN dejal: ”Zdravje ekosistemov, od katerih smo odvisni mi in vse druge vrste na svetu, upada hitreje kot kadarkoli v zgodovini. Transformativne spremembe so potrebne, da bi naš planet še sploh lahko rešili.”

Poročilo je prišlo pol leta za tem, ko je Medvladni forum za spremembo podnebja (IPCC) opozoril javnost, da ima naš planet le še 12 let časa, da se izogne katastrofalnim posledicam globalnega segrevanja.

Tako kot pri klimatskih spremembah, je človek tudi glavni krivec pri manjšanju biotske raznovrstnosti, kjer je po predindustrijskem obdobju spremenil 75 odstotkov zemeljske površine in 66 odstotkov morskega ekosistema.

Poročilo med drugim tudi poudarja katastrofalne posledice hitre rasti prebivalstva in naraščajočega povpraševanja po dobrinah. Ugotavlja se, da se je svetovno človeško prebivalstvo več kot podvojilo v zadnjih 50 letih (iz 3.7 na 7.6 milijard ljudi) – bruto domači proizvod na osebo je štirikrat višji. Od leta 1992 je na svetu za 100% več mestnih območij. Do leta 2050 lahko pričakujemo 25 milijonov kilometrov asfaltiranih cest več kot danes. Letno v vodo spustimo približno 300-400 ton svinjarije.

Več kot tretjina zemeljske površine na svetu in 75 odstotkov sveže, pitne vode se uporablja za kmetijsko proizvodnjo, kot je živinoreja.

Watson je povedal, da za spremembe še ni prepozno: ”Kljub perečim težavam in črni sliki, še ni povsem prepozno za spremembe. Ampak samo če s temi spremembami začnemo takoj, na lokalni in globalni ravni. To bi pomenilo prenovo različnih gospodarskih sistemov in premik politične in družbene miselnosti.”